Зам.-кметовете на Стара Загора Надежда Чакърова и Павлина Делчева се включиха в междуинституционална среща за борба с домашното насилие

За втори път, Сдружение „Самаряни” инициира и реализира Годишна междуинституционална среща по въпросите за домашното насилие. Тя се проведе в контекста на 20 години дейност на Кризисен център „Самарянска къща”, подпомагащ жени и деца, търсещи закрила. Форумът бе открит от Надежда Чакърова, която подчерта, че Общината ще продължи да поддържа високо нивото на предоставяната услуга в Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие, както и колаборацията с различни институции и организации, пряко ангажирани с темата за превенция и помощ за пострадали. Ресорният зам.-кмет поздрави и организаторите – Сдружение „Самаряни”, за 20-те години, изпълнени със смисъл и добротворство в полза жертвите на домашен тормоз, както и общността като цяло.

Участие в годишната среща взеха още зам.-кметът на Стара Загора Павлина Делчева,  представители на ОД  МВР – Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане”, Районен съд, УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”, ЦСМП – Стара Загора, Сдружение “Свят без граници”, Зонта клуб – Стара Загора и други. Модератор на събитието бе журналистът Десислава Крачолова.

Тази година, Кризисен център „Самарянска къща”, управляван от Сдружение „Самаряни”, отбеляза 20 години дейност. През това време, 847 жени и деца са получили разбиране, помощ,  защита и възстановяване в него. „Самарянска къща” е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация – жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица  се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.

Към Кризисния център функционират звената  „Кризисно настаняване”, „Приемна за подкрепа”, „Консултативни линии” и „Терапевтични и корекционни програми”.  2595 обаждания са получили отговор от консултант по домашно насилие на денонощната телефонна линия – 042 64 11 11, в Приемната помощ са получили 1528 лица, 13 лица, насочени от съда са посетили корекционната ни програма. Наред с това се предлагат и онлайн консултации, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие