Работна среща за превенция и профилактични здравни дейности се проведе в Община Стара Загора

В зала 203 на Общинска администрация се проведе работна среща, свързана с превенцията и профилактичните здравни дейности в училища и детски градини на територията на община Стара Загора. В дискусията участие взеха заместник-кметовете Надежда Чакърова и Павлина Делчева, председателят на Общински съвет Ивета Лазарова, началникът на отдел „Здравеопазване“ д-р Антония Тодорова, общинският съветник и председател на ПК по „Общинска собственост и стопанска политика“ към ОбС Янко Янков, както и д-р Диана Девлова, педиатър-семеен лекар и д-р Рени Колева, детски еднокринолог, инициирали срещата.

Бъдещи инициативи и полезни практики бяха обсъдени в посока ранни детски профилактики, свързани с гръбначното изкривяване, диабета, редките болести и информираност на родителите за потенциални проблеми и превантивни дейности.

Предстои втора работна среща, на която да се обсъдят етапите за действие и работа, съвместно с институции и лекари.