Инфо Зона – 02 02 2024 – Гостува Димитър Митев – председател на Съюза на репресираните – Стара Загора