От 1-ви февруари 2024 година всички деца до 14 години пътуват с преференциални условия в градския и междуселищния транспорт

В Община Казанлък градският транспорт се осъществява от фирма “Балканинвест”.

Учениците, попадащи в тази група и имащи желание, могат да заявят своята безплатна карта за градския транспорт на трите каси на дружеството. Касите се намират на следните места:

– в сградата на “Балканинвест”;

– срещу сградата на ДСК

– до комплекс “Здраве”.

За целта е необходимо да бъде представена ученическа карта или документ, удостоверяващ възрастта на детето.

Транспортът до населените места на територията на Община Казанлък се извършва от двама превозвачи: “Балканинвест” и “Дрита”.

Учениците до 14 години имат право да пътуват с намаление на билета с 50%. За целта могат да представят ученическата си карта.

За улеснение на пътуващите фирма “Балканинвест” издава безплатни легитимационни карти.

Фирма “Дрита” прилага намалението от 50% на билета срещу представяне на ученическа карта.