Единодушно бе приет бюджетът на община Гурково

Бюджетът на община Гурково бе приет с пълно единодушие от местния парламент. „Той е съобразен със стратегията ни за управление и ще  гарантира нормалното функциониране на всички дейности. Акцентът сме поставили върху благоустрояването и подобряване на инфраструктурата. Започваме проектиране на нова визия в централната градска част за активна пешеходна зона“, каза кметът Кънчо Папазов.

Гласуваният бюджет е в размер на 11 008 471 лева. С над 1,7 млн. лева повече от миналогодишния – това са осигурените средства след разговорите на кмета с МРРБ за ремонт на пътя до с. Димовци и на гурковската улица „Павли Телкиев“, както и финанси в образованието.

61 на сто са средствата за делегирани от държавата дейности или  6 млн. 715 хил. лева за реализирането на политики в образованието, социалната сфера, културата и общинска администрацията. Образованието през 2024 година ще получи  над 4 млн. и 800 хил. лева или 44%. За социални дейности в бюджета са отделени почти 300 хил. лева и се очакват трансфери по механизъм „Лична помощ“. Почти 500 хиляди лева са за чистота и озеленяване.

Субсидията в тазгодишния бюджет  за капиталови разходи е  525 400 лева – основно за ремонт на улична мрежа на територията на община Гурково.  Малко над 1 млн. лева са очакваните местни приходи. Близо три пъти повече са средствата в инвестиционна програма (2 938 605 лева).

„Още  11 млн. лв. осигурява държавният бюджет за обектите, които ще реализираме тази и следващите години. Ето това беше много добра стъпка за подкрепа в развитието на малките общини от страна на правителството. С тези средства ще подобрим инфраструктурата в град Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, ще се ремонтират подпорните стени по поречието на р. Лазова, изграждане на ефективна система за улично осветление в Гурково, на спортен комплекс, на хидромелиоративна система за поддържане на зелените площи и др. обекти“, заяви кметът.

“60 хиляди сме отделили за събития в културния календар, тази година предстои Гурково да бъде домакин на 50-годишен фестивал на балканските градове „Балканът пее и разказва“ – Трявна, Дряново, Елена, Твърдица, Котел и Гурково. Ще отбележим през м. септември и 50 години град Гурково”, допълни той.