Инфо Зона – 28 02 2024 – За трудния път пред пациентите с редки болести – разговор с Моника Маринова и д-р Рени Колева