Народни представители ще посетят Община Казанлък

Илиана Жекова, Валентин Тончев, Даниела Божинова, Росица Пандова – народни представители, членове на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество ще посетят община Казанлък на 25 и 26 март 2024 г.
Ще бъде проведена среща и дискусия с кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова и новосформирания Граждански консултативен съвет към община Казанлък, с председател Цветолина Цветкова.
Председателят на Комисията Валентин Тончев ще запознае присъстващите с дейността на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
На събитието са поканени и народните представители, избрани от 27 МИР Стара Загора.