Очаква се първото финансиране за справедлив преход

Трите въглищни района Стара Загора, Перник и Кюстендил ще получат близо 640 млн. лева още в рамките на тази година. Първата вълна от процедури за справедлив преход по програма “Развитие на регионите” се очаква през следващите месеци, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Териториалните планове на за трите региона бяха одобрени в края на миналата година, с което в последния момент България получи достъп до 1.2 млрд. евро за трансформация на въглищните ни региони. Това беше проява на разбиране от страна на ЕК, за да не изгубим напълно средства за справедлив преход, след като заради забавянето страната вече изпусна 100 млн. евро по Фонда за справедлив преход, който е част от програма “Развитие на регионите” 2021 – 2017 година.

Въпросните териториални планове са за създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в замяна на постепенното премахване на въглищата и намаляването на емисиите на въглероден диоксид.

Първата вълна от процедури за справедлив преход по програма “Развитие на регионите” се очаква през следващите месеци, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Най-рано ще се отвори тази за подкрепа за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност. Безвъзмездната помощ по нея е 186.5 млн. лева.

През юни се очаква да бъде отворена и процедура за 60 млн. лева за обучения за професионална квалификация и преквалификация на заети лица в предприятия, засегнати от климатичния преход.

Тогава трябва да започне и проект за картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в най-силно засегнатите от климатичния преход области за 1 млн. лева, която ще започне през есента.

250 млн. лева ще бъдат насочени към малки и средни предприятия за адаптация към икономически преход през есента или до края на годината. В този срок ще тръгне и процедурата за изграждане на индустриални и логистични паркове с безвъзмездна финансова помощ 140 млн. лева.

Съвсем скоро се очаква да бъдат сформирани и подкомитетите за справедлив преход за реализиране целите на териториалните планове за справедлив преход. Затова се предвиждат 1.5 млн. лева, а мярката се планира да тръгне до края на юни, когато ще стартира самата работа на новосъздадените подкомитети в трите региона.

В момента министерството подготвя насоките за кандидатстване за планираните процедури за справедлив преход по програмата “Развитие на регионите” 2021 – 2027, уточниха от администрацията.