Започва асфалтирането на улици в Павел баня

Асфалтирането на улици в гр. Павел баня започна. Ремонтните дейности са предвидени по: ул. „Тунджа”, ул. „Мазалат” и ул. „Роза” . Средствата за асфалтиране на посочените улици са осигурени от внесения през годината туристически данък. Причината парите да се вложат за ремонти в града е спазването на Закона за туризма, според който трябва да се насочват към населените места, от които се получава данъкът. В случая събираемостта е основно от гр. Павел баня. Улиците „Акация”, „Бенковски”, „Раковски” и „Опълченска” също са предвидени за рехабилитация, включително и за подмяна на тротоари и бордюри. Финансирането за тях обаче ще стане през 2025 г., когато ще започне и ремонтът. В допълнение, са предвидени средства в размер на 5 млн.лв. за рехабилитация на улици във всяко населено място. Очаква се Община Павел баня да сключи Споразумение с МРРБ за отпускане на средствата, след което ще започне асфалтиране по селата. Предвижда се освен асфалтиране, да бъдат рехабилитирани и тротоарите на асфалтираните улици. Преди време бе сключено Споразумение между ВиК – Стара Загора и Община Павел баня за поетапна подмяна на водопроводната мрежа по селата и в града. В тази връзка улици, по които не е сменен водопровода, няма да могат да бъдат асфалтирани.