Основен ремонт на бивше кино и на читалище „Пробуда 1869“ ще се извърши в Мъглиж

Първи копки на три знакови проекта направиха днес в гр. Мъглиж.

Бе отслужен и водосвет в присъствието на общинското ръководство на Община Мъглиж, гости и граждани.

Пред следващите месеци ще бъде изграден туристически информационен център и изложбена зала на първия етаж в сградата  на бившето кино в общинския град.  Сумата е близо 240 000 лева, като има и съфинансиране от Община Мъглиж в размер на 22 654 лева.

Ще бъде извършен и основен ремонт на цялата сграда – бивше кино в град Мъглиж, с  цялостен ремонт на покрив и саниране. Сумата, която е спечелена по проект от МИГ – Мъглиж е в размер на близо 460 000 лева.

Третият проект предвижда основен ремонт на над 150 годишното читалище „Пробуда 1869“ гр. Мъглиж. Ще бъде подменен покривът, ще се извърши саниране, впоследствие и ремонтни дейности вътре в сградата на читалището.

В читалище „Пробуда“ не е правен основен ремонт от 1972 година, информира зам. кметът Рени Малева.

За ремонта на читалището са осигурени близо 800 000 лева, като 469 000 са от ДФ „Земеделие“, останалите малко над 313 000 лв. съфинансиране от община Мъглиж.

Най-дългият срок за завършване е 264 дни.