Заместник – кметът на община Раднево откри дванадесетата областна панорама на професионалното образование и кариерно развитие в община Раднево

На 8 май 2024 г. заместник – кметът на община Раднево, г-жа Теменужка Сотирова откри дванадесетата областна панорама на професионалното образование и кариерно развитие в община Раднево.
За учебната 2024/2025 година ще бъдат разкрити три професионални паралелки една в СУ „Гео Милев“ гр. Раднево и две в ПГ „Св. Иван Рилски“ гр. Раднево. Средно училище „Гео Милев“ е училище, в което от пет години има разкрита професионална паралелка, а именно „Организатор интернет приложения“ със специалност „Електронна търговия“.
В ПГ „Св. Иван Рилски“ – гр. Раднево, паралелките са Машинен техник със специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“, Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура със специалност „Ръководител движение“. Това е продиктувано от изпълнението на приема от предходните учебни години и от приоритетите за развитие на общината и областта. Икономическите условия в нашата община, желанието на учениците и техните родители, готовността на професионалния екип на училището за работа, са факторите, които обуславят желанието ни за промяна, а именно – да бъдем все по-адекватни за съвременната реалност.
Направеното проучване показа ясно, че е необходимо да бъдат разкрити точно тези професионални паралелки, които да отговарят на предизвикателствата на времето и мястото, в което живеем и новите измерения на пазара на труда.
На община Раднево са необходими млади, подготвени хора, с добри икономически и маркетингови познания, за да могат да имат достойна реализация в бъдеще.
Надяваме се, на доброто сътрудничество с „Мини Марица – изток“ ЕАД, които спомагат да се утвърдят професиите, по които до момента се обучават учениците в ПГ „Св. Иван Рилски“ гр. Раднево. Защото изборът на професия е важна стъпка в успешната реализация!