С икономии от снегопочистване Община Павел баня ремонтира път

Община Павел баня всяка година получава от държавния бюджет целеви средства за снегопочистване. През последните три години парите биват спестявани, благодарение на далновидната политика на кмета Иса Бесоолу, който закупи нова техника и така намали разходите за горива и ремонти, осъществява стриктен контрол и инвестира спестеното в облагородяване на градската среда. Така натрупаният преходен остатък от снегопочистването е в размер на 69 000 лв. и с него ще бъде довършен ремонтът на пътя от гр. Павел баня до гробищния парк.