Инфо Зона – 20 06 2024 – На Баните очакват Празника на слънцето, билките и водата на 23 юни