Павел баня ще има КТД в образованието

Днес в Община Павел баня кметът Иса Бесоолу проведе работна среща във връзка с предстоящо подписване на Колективен трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование на територията на общината. Участие в нея взеха: служителите от Общинска администрация с ресор „Образование”, представители на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), Синдикатът на Българските учители в община Павел баня, представител на Регионален синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”. В хода на проведените преговори страните се споразумяха и постигнаха съгласие по параметрите в Колективния трудов договор. С новия общински КТД работещите в предучилищното и училищното образование в Павел баня ще получават по-високи възнаграждения за професионално-квалификационна степен, за представително и униформено работно облекло, по-висок размер на платения годишен отпуск, периодични медицински прегледи и др. социални придобивки за педагогичестия и непедагогическия персонал, работещ в общинските детски градини и училища.