Инфо Зона – 24 06 2024 – Колежът по охрана и сигурност изпраща пореден випуск – гостува директорът проф. Драго Петков