Съдът в Страсбург отмени решение срещу България, свързано със смяна на пола

Европейският съд по правата на човека в Страсбург за първи път преразгледа свое решение срещу България, след като бе открита злоупотреба с право от страна на транссексуален български гражданин.

Я. Т. по рождение е регистриран като жена с женско собствено име, но води социален живот като мъж с мъжко име и фамилия. От 2008 г. живее в съжителство с жена, родила 2010 г. дете чрез изкуствено осеменяване от донор, става ясно от документите по делото. Съдът признава, че на снимката на личната му карта, издадена през ноември 2011 г., жалбоподателят изглежда като мъж.

Според медицинска експертиза, изготвена на 28 май 2014 г., жалбоподателят е имал характеристиките на истински транссексуализъм със съзнателна и постоянна идентификация като от мъжки пол. Малко по-късно същата година по своя инициатива жалбоподателят се е подложил на операция за смяна на пола.

През 2015 година Я.Т. сезирал районния съд в Стара Загора с искане в електронните регистри да бъдат променени имената и полът му. В подкрепа на искането си жалбоподателят е приложил медицинската експертиза от 28 май 2014 г. и документите, свързани с хирургическата интервенция за смяна на пола.

Съдилище в Стара Загора обаче отказва да предостави на Я.Т. нова самоличност с аргумента, че липсва правно основание за това.

През 2020 година Я.Т. успява да осъди България през Европейския съд по правата на човека за нарушение на право на зачитане на личния и семейния живот. Жалпоподателят получава 7500 евро от държавата като обезщетение плюс разноски по делото.

Малко по-късно обаче се оказва, че Я. Т. все пак е успял да получи нова самоличност от българските съдилища, Той е инициирал паралелно дело по реда на Закона за гражданската регистрация, но в друг съдебен район.

Вторият съд в България е уважил исканията му и през юни 2017 г. личните данни на Я.Т. са променени в Регистъра за гражданско състояние. Това обстоятелство не е било известно на съда в Страсбург към датата на постановяване на осъдителното решение през 2020 година.

Процесуалните представители на България са подали молба до Европейския съд за преразглеждане на делото и на 4 юли т.г. тя е уважена.

Съдът в Страсбург посочва, че жалбоподателят е длъжен да го уведомява за всеки релевантен факт по делото, както и да сътрудничи с оглед на правилното правораздаване.

Съдът подчертава, че в настоящия случай, жалбоподателят и неговият адвокат съзнателно не са го информирали за фактите относно второто делото.

Европейският съд съобщава, че делото е преразгледано и Я.Т. трябва доброволно да върне на държавния бюджет 7500 евро обезщетение и 4150 евро за разходи и разноски по делото.