Започва мащабен ремонт на Техническия факултет при ТрУ

Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков даде началото на строителните дейности във Факултет „Техника и технологии”- гр. Ямбол.

На 13.02.2020 г. ТрУ сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии” – гр.Ямбол чрез извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „ПОДОБРЯВАНЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И

ТЕХНОЛОГИИ”- ГР. ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА

ЗАГОРА ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ”.

Максималната стойност на проекта е 894 402,88 лв като Националният доверителен екофонд финансира 85 процента от Зеления проект.

Строителните дейности предвиждат топлоизолация на външните стени ,подовете, покривите на учебните корпуси и столовата. Амортизираната дървена дограма ще бъде подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К стъкло. Ще бъдат доставени и монтирани 92 нови алуминиеви радиатора. Проектът предвижда изграждане на соларна инсталация от 5 бр.соларни панели и доставка и монтаж на нов бойлер с обем 1000 л, посредством които ще се осигурява битова гореща вода за кухненския блок на столовата. Също ще бъдат подменени осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.

След изпълнението на проекта , което трябва да стане в рамките на 3 месеца, се очаква редукция на емисии СО 2 в размер на около 270 t годишно.

Целта е положителен екологичен ефект, постигнат в резултат на реализацията на Зеления проект, изразяващ се в намалението на емиси от парникови газове, подобряване на образователната инфраструктура и комфрта в сградите на Техническия факултет.