Осъден е 52-годишен мъж на „Пробация” за нарушаване на задължителната карантина

По досъдебно производство на Районна прокуратура – Стара Загора е осъден М.М., на 52 г., за това, че на 9.04.2020 г., в гр.Стара Загора, нарушил мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората – т.6 от Заповед № РД-01-130/17.03.2020г. и II,т.1 от Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, издадени на основание чл.63 от Закона за здравето, чл.29 от Наредба №21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната-след като е бил поставен под карантина с предписание на Регионална здравна инспекция – Софийска област, не изпълнил задължението си да не напуска адреса в гр. Стара Загора, на който е бил поставен под карантина в посочения в предписанието 14-дневен срок, като деянието е извършено по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи – обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. върху цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020г. до 13.04.2020г., обнародвано в ДВ бр.22 (извънреден) от 13.03.2020г. във връзка с разрастващата се епидемия от COVID-19престъпление по чл. 355 ал. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
По споразумение на прокуратурата и защитата на обвиняемия, одобрено от Районен съд – Стара Загора, на обвиняемия е наложено наказание „Пробация” със следните пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
По делото е установено, че на 30 март 2020 г., М.М. се върнал от Испания, където работел. Той бил поставен под задължителна 14-дневна карантина. Полицейски служители извършили проверка на посочения от него адрес в гр. Стара Загора, където трябвало да я изпълнява. Те установили, че М.М. го няма в жилището и след като се свързали с него по телефона, той се прибрал след 10 минути. Обяснил, че за кратко излязъл да се разходи между блоковете в квартала.
Определението на Районен съд – Стара Загора е окончателно.