БСП-Стара Загора: Управляващите да предоставят на обществеността всички анализи за развитието на Летището

Министерствата на икономиката и на транспорта да предоставят анализи за развитието на Летище Стара Загора като такова или проект за превръщането му в индустриален парк. Експертизите трябва да дадат отговор на въпроса за перспективата и устойчивостта на всеки от проектите, финансовата обосновка и времето за реализацията им. Това е позицията на Общинския съвет на БСП – Стара Загора и Групата общински съветници от коалиция „БСП за България”, приета на заседание по повод все по-често коментираната тема за бъдещето на Летището от общинското ръководство, представители на ГЕРБ и от министъра на икономиката.

Преди по-малко от месец  кметът Живко Тодоров заяви, че няма да внася в Общинския съвет точка, касаеща Летище Стара Загора, заради отсъствието на политическо съгласие. „На Председателски съвет преди две седмици  лично кметът поставя този въпрос на политическите групи в Общинския съвет, т.е. за няколко седмици Тодоров променя позицията си. Бързането да се реши бъдещето на Летището има своето обяснение – сложната икономическа ситуация, вследствие пандемията от Сovid-19 и стартирането на Зелената сделка, което пряко касае Минно-енергийния комплекс „Марица изток” и нашия регион”,  обобщиха левите.

Според тях каквото и решение да се вземе, то трябва да дава хоризонт за развитие на Стара Загора поне няколко десетилетия напред.

„Известна ни е позицията на принципала в лицето на Министерството на икономиката, че възстановяването на летищната дейност е вариант неефективен, нецелесъобразен, икономически неизгоден и не може да допринесе за развитието на Стара Загора. Наясно сме и с желанието на Държавната консолидационна компания и местната власт там да се създаде индустриален парк”, подчертават още социалистите.

За тях, обаче, както констатациите, така и заявените намерения звучат декларативно, защото отсъстват точна информация и анализи на различните варианти. „Ако те са направени в Министерството на икономиката, нека бъдат предоставени. Считаме, че анализи относно бъдещето на Летище Стара Загора следва да бъдат направени и от Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии. Всичко друго е говорене и взаимно упрекване, без аргументи. А ако такива проучвания липсват на ниво министерства, община Стара Загора, като пряко заинтересована, да ги поръча и финансира.”

Според социалистите с изводите и препоръките следва да бъдат запознати и местният парламент и гражданите преди общественото обсъждане на проекта за нов Общ устройствен план. „Категорични сме, че решението за бъдещето на Летището трябва да бъде взето въз основа на максимално точна информация и анализи и с активното участие на старозагорци”.

БСП – Стара Загора нееднократно е заявявала, че Летище Стара Загора трябва да бъде запазено като такова. Същевременно са убедени, че възможностите за  развитие на индустриален парк са немалко и трябва нов модерен подход в избора на бизнес пространство, сочи Позицията.

Тя е отправена до старозагорци чрез медиите, изпратена е до министрите на икономиката и на транспорта, съобщенията и информационните технологии, до старозагорския  областен  управител, до кмета и до местния парламент.