Чирпанско участие в “Мениджърска академия за училищни директори”

Директорът на Начално училище “Св. Климент Охридски” Галина Маркова е сред петте участника, представили успешни управленски практики във финалната сесия на “Мениджърска академия за училищни директори”.
Събитието бе открито днес от министъра на образованието Красимир Вълчев.
Веселин Димитров-председател на Сдружение Образование 2030, Левон Хампарцумян – председател на Български форум на бизнес лидерите и експерти от МОН също уважиха форума.
Припомняме, че само 36 училищни директори бяха избрани за участие в Академията след оценяване от комисия експерти от Образование България 2030, Министерство на образованието и науката, Фондация „Заедно в час“, Фондация „Америка за България“ и Академия НИКЕ.”
Галина Маркова представи успешно община Чирпан като община с традиции и новаторство в образованието.
„Нагласата за добротворчество, сътрудничество и стремежът към ново знание са в основата на доброто училищно управление и взаимодействие” – излага тезите си Маркова, споделяйки практики, довели до иновации и развиваща учебна среда.