ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА – Събития месец септември 2021