Дезинфекция на улиците и площадните пространства в Мъглиж

Уведомяваме Ви, че във връзка с превенция на разпространението на SARS-CoV-2, на 22.12.2021 г. от 15.00 часа, в кв. „Свобода” – гр. Мъглиж и ромските квартали в с.Ветрен и с. Дъбово, ще се извърши дезинфекция на улиците, площадните пространства и площите около контейнерите за ТБО.

Дезинфектантът, с който ще се извърши обработката е безвреден, висoкоефективен, 100% биоразградим, без цвят и мирис, не предизвиква алергични реакции и не дразни очите и дихателната система.