Нова техника за сметосъбиране и почистване

В бюджета на Община Казанлък са предложени средства за разширяването на компостиращата площадка, а целта е да се обхванат повече зелени отпадъци изхвърлени от гражданите на територията на общината с което е да се намали общия тонаж на изхвърлен отпадък заминаващ към Регионалното депо в село Ракитница.

Поради нефункциониране на депото за строителни отпадъци край село Шейново, общинска администрация има изработен проект за изграждането на ново такова депо, където събирането и депонирането да се извършва по екосъобразен начин.

Успоредно с всички дейности от Общината са предвидили и закупуването на нови машини като сметосъбирачни машини, мотомечки, комбиниран самосвал с възможност за измиване на улици.