Инфо Зона – 05 04 2022 – Девора Аврамова и Иван Попов за любовта към атлетиката