Инфо Зона – 05 04 2022 – Красимира Чахова: Година след година маратонът в Стара Загора се превръща в празник за града