Иса Бесоолу: Внасям на сесия реален, обективен и напълно изпълним Бюджет на Община Павел баня

„Проектът на Бюджет на Община Павел баня, който внесох за гласуване от Общинския ни съвет, е реален, обективен и напълно изпълним”, коментира кметът Иса Бесоолу, който вече проведе публично обсъждане и срещи с кметовете на населените места в общината, общинските съветници, директорите на детски градини и училища. Новата финансова рамка е в размер на 18 271 402 лв., от които 10 950 506 лв. са делегирани от държавата дейности, преходен остатък в размер на 1 477 185 лв. и приходи от местни дейности – 5 843 711 лв. 

Като акцент в тазгодишния бюджет на Община Павел баня кметът Бесоолу определи: предстоящите дейности по Инвестиционната програма, ремонтът на трите детски градини в селата Александрово и Долно Сахране и гр. Павел баня, заложените 400 000 лв. за асфалтиране, в това число и в населените места. „Работим по инфраструктурата в селата и ще продължим с ремонтните дейности, след одобрението на общинските съветници. Въпреки постоянно растящите цени на стоките и услугите, е добре, че успяхме да обезпечим уличното осветление и не стигнахме до режим, предвид високата цена на тока”, коментира градоначалникът. Той допълни, че в новия бюджет е обезпечено и изхранването на децата в детските градини, след решението на Правителството родителите да не заплащат месечна такса. Отделени са средства и за хранодена на възрастните хора, ползващи социален патронаж и живеещи в домовете за стари хора. 

Проектът на Бюджет’2022 на Павел баня предвижда и увеличение на заплатите на заетите в сметосъбирането, „Домашен социален патронаж” и „Устройство и комунално строителство”. Парите ще дойдат от местните приходи. 

С увеличението на делегираните от държавата дейности, ще има повишаване на заплатите и на работещите в образованието, здравеопазването и държавните социални услуги. 

Ако бюджетът бъде приет във вида, в който е предложен от кмета, ще продължи субсидирането на пенсионерските клубове в размер на 400 лв. месечно за всеки клуб. Планувани са и средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Увеличава се и стандартът за бройка персонал в читалищата. През 2021 г. бе 11 484 лв., а от 01.04. 2022 г. е 12 670 лв. Съгласно Проекта на Бюджет’2022 средствата за субсидиране на ФК „Габровница” и ФК „Тунджа” – гр. Павел баня, са по 10 080 лв. и 2 000 лв. за „Алба Дамасцена МСК”.