20% повече електроенергия

Централите на Ей И Ес България произведоха с над 20% повече електроенергия за първото тримесечие на 2022 г. Те генерираха електричество, задоволяващо средното потребление на 1 милион и 200 хиляди български домакинства за периода януари – март.

За тези три месеца ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово и ВяЕЦ „Свети Никола” общо генерираха 1 милион  174  хиляди и 500 мегаватчаса . електроенергия за българските потребители. Това е увеличение с над 20% спрямо произведеното от двете централи електричество през същия период на миналата година.

Централата генерира 1 милион 31 хиляди и  52 мегавата . надеждна електроенергия през първото тримесечие на тази година Само през месец март въглищната централа произведе 368 160 мегаватчаса ., което представлява 10% от общата потребена електроенергия в страната за месеца. Това означава, че всеки десети киловатчас, използван от българските потребители, е бил осигурен от български енергиен ресурс и от мощностите на Ей И Ес.

За периода от януари до март 2022 г. 52-те турбини на най-големия вятърен парк в страната – ВяЕЦ „Свети Никола”, произведоха за българските потребители близо 143 500 МВтч. чиста електроенергия. Само за март вятърният парк генерира близо 52 900 МВтч., което е увеличение с повече от 33% спрямо същия месец на 2021 г.