Инфо Зона – 08 04 2022 – Александра Панайотова – момичето с вълшебен глас и свой собствен музикален стил