Планирани дейности през април за синхронизиране на светофарни уредби в Казанлък

Във връзка с планирани дейности за синхронизиране на светофарните уредби в град Казанлък за работа в координиран режим през месец април предстоят прекъсвания в работата им на различни кръстовища.

За идните и следващи почивни събота и неделя (08 и 09 април, 16 и 17 април 2022 г.) ще има прекъсвания в работата на светофарите на кръстовищата до магазин „Изток“ и Енергото.

На 30 април и 01 май 2022 г. ще има прекъсвания в работата на светофара до Манастира.

Координираният режим на работа на светофарните уредби в града е в процес на доработка, така че при оптимални условия в трафика между всичките девет светофарни уредби, зелената вълна да може да осигури преминаване за около пет минути.