15 април 2022г.- Ден на отворените врати за предоставяне на безплатни правни консултации в Община Казанлък

Общественият посредник на община Казанлък Гинка Щерева, съвместно с адвокати от Адвокатска колегия Стара Загора, нотариус и частен съдебен изпълнител, по повод Деня на
Българската конституция и професионалния празник на юристите в България, организират Ден на отворените врати за предоставяне на безплатни правни консултации за граждани и граждански организации.
Дата: 15 април 2022 г. / петък/
Място: Бул. „княз Александър Батенберг“ 4, ет.3, офис на Обществения посредник / сградата на данъчното и социални грижи/
ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Адвокати: 10:00-14:00 часа
Частен съдебен изпълнител: 10:00-12:00 часа
Нотариус: 12:30-14:30 часа
За справки и информация: тел. 0431 98340