Кметът на Чирпан разговаря за изграждане на надлез и на интермодален терминал в Националната компания “Железопътна инфраструктура”

За изграждане на надлез и на интермодален терминал  на територията на Чирпан разговаряха днес в София кметът Ивайло Крачолов,  народният представител Атанас Михнев и  инж. Жулиета Атанасова – и.д. заместник генерален директор “Стратегия и администрация”  на НКЖИ. Националната  компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ)  даде старт преди година на модернизацията на жп участък Оризово-Михайлово, част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас” с оглед цялостна модернизация.  Преди старта на проекта започнаха и първите разговори на кмета за изграждане на надлез, източно от жп гара Чирпан, който водеше заедно  с тогавашния депутат Емил Христов и НКЖИ.

„Темата  вълнува чирпанлии и днес, затова  с депутата Атанас Михнев продължихме разговорите. Обсъдихме  възможните етапи за реализирането – Общината ще изработи подробен устройствен план, НКЖИ ще възложи на изпълнителя на трасето идеен проект и остойностяване, като краткосрочната цел е до м. юли да е завършена първоначалната техническа документация за среща с транспортния министър”, каза Крачолов след разговора. По думите му  изграждането на такъв надлез – от бившия вход на „Топливо” до улицата, обслужваща паркинга на завод „Бъдещност”, ще реши извеждането  на  товарния трафик от ул. „Братя Даскалови” до индустриалните зони. Идеята е транспортният възел да свързва северната с южната индустриални зони.

Втората тема за изграждането на интермодалния терминал, касаеща жп инфраструктурата в Чирпан, е поставена на дневен ред от страна на инвеститори в общината. „Бъдещото развитие е на логистичните центрове и докато се прави ремонт и се търси повишаване на конкурентоспособността на жп транспорта чрез по-високи скорости, безопасност и по-високо качество на предоставяните услуги, би било добре да се предвидят  точно сега тези възможности”, заяви депутатът Атанас Михнев от Комисията по електронно управление и информационни технологии и зам.-председател на Комисията по външна политика.