Представят книга и изложба на доц. Младен Маринов в Стара Загора

На 20 април, сряда, от 17:30 часа в изложбена зала “Байер” ще бъдат представени книгата: „Интермедия естетически и методически аспекти” и изложбата IN CRIPTO доц. Младен Младенов.

Книгата представлява комплексно и задълбочено изследване на феномена „интермедия” във визуалните изкуства през втората половина на 20-ти и началото на 21-ви век. Съдържанието е разпределено в три основни части. Първата част е посветена на теоретичните измерения на категорията „интермедия” като философски и естетически въпрос в контекста на динамичното жанрово развитие на изкуството след 1960-те години. Тук основните полемични акценти са свързани с противоречивата взаимовръзка между концептуалното разширяване на разбиранията за художествена медия от нео-авангрда и постмодернизма от една страна, а от друга страна от базисната позиция на съвременното изкуство към едно тотално постмедийно състояние на изкуството. Втората част на книгата, която е озаглавена „Интермедия и природа” представя оригиналния авторски подход на Младен Младенов към интермедията като актуална форма на съвременното изкуство и място за решаване на запомнящи се пластични и пространствени визуализации. Третата част съдържа изключително важни методологически възгледи за въвеждането на интермедията като самостоятелна програма в художественото образование и интегрирането на нейния образователен потенциал в развитието на съвременната визуална култура.

Концепцията на IN CRIPTO включва привидно обратната перспектива – на вдълбочаване, проникващо отвъд обичайната видимост на нещата. Макровизирането на детайла разкрива относителната съпоставимост на световете, в която малкото изведнъж се оказва непозната нова вселена, примамваща да бъде обгледана и обходена. В същото време се вижда приемствеността с предходните опити на художника за преформатиране на действителността с помощта на отражения, доближения, които могат да превърнат една бетонна стена в платно на изящна дървесна декорация или да срещнат практичното с естетичното в пречупване, подобно на разтворена книга.

Доцент Младен Младенов завършва висше образование в ХА “Н. Павлович”, София, специалност Дърворезба. От 1997 година след издържан конкурс е назначен за асистент в катедра “Педагогика на изобразителното изкуство” към ШУ “Еп. К. Преславски”.