Община Гурково и РИОСВ – Стара Загора отбелязаха „Ден на земата“ с акция за почистване

Община Гурково съвместно с РИОСВ – Стара Загора  отбелязаха „Денят на Земята” със съвместна кампания.

В нея се включиха служители на Дирекция “Социално подпомагане”, Народно читалище „Войвода Генчо Къргов – 1920”, общински съветници. представители на бизнеса и детските градини. Участниците се включиха в почистваща кампания в близост до гр. Гурково като направиха оборка на отпадъците по маршрута от населеното място  до местност „Лазово” .

В края на инициативата, всички участници бяха удовлетворени от постигнатите резултати, а районът около града се превърна в още по-приятно място с неповторима природа.