COVID-19: Подготовка за следващата фаза на пандемията

Европейската комисия предлага набор от действия за управление на настоящата фаза на пандемията от COVID-19 и за подготовка за следващата. Комисията призовава държавите членки да предприемат действия преди есента, за да се осигурят бдителност и непрекъсната координация на подготвеността и реакцията в областта на здравеопазването.

В тази връзка Комисията приканва държавите членки:

  • да ускорят поставянето на ваксини и бустерни дози, като вземат предвид едновременното разпространение на COVID-19 и сезонен грип;
  • да създадат интегрирани системи за наблюдение, които вече не се основават на идентифицирането и докладването на всички случаи на COVID-19, а на получаването на надеждни и представителни оценки;
  • да продължат целевото тестване и секвениране на достатъчно проби с цел точна оценка на разпространението на вариантите и откриване на нови варианти;
  • да инвестират във възстановяването на здравните системи и да направят оценка на по-широкото въздействие на пандемията върху здравето;
  • да прилагат координирани правила на ЕС за осигуряване на свободно и безопасно пътуване както в рамките на ЕС, така и с международните партньори;
  • да подкрепят разработването на следващото поколение ваксини и терапевтични средства;
  • да засилят сътрудничеството срещу разпространението на невярна информация и дезинформация относно ваксините срещу COVID-19;
  • да продължат усилията си за солидарност в световен мащаб и подобряване на глобалното управление.