Съобщение относно тестване на общинската сиренно-оповестителна система в Мъглиж

На основание Заповед АП-07-3Д-13/14.03.22г. на Областния управител на област Стара Загора, във връзка с извършване на профилактика и проверка на сиренната система, разположена на територията на община Мъглиж, уведомяваме населението на община Мъглиж, с цел недопускане на стресови ситуации за деца, възрастни хора, болни и други групи от населението, че нa 03 и 04.05.2019г. ще бъде задействана общинската сиренно-оповестителна система за период от не повече от 15-20 секунди.

В интерес на общата култура на информираност и самозащита при възникване на извънредни ситуации, криещи заплаха за здравето и живота на населението, се изисква адекватно поведение от страна на всички, чули сиренния вой, с разбиране и без излишна паника. Не е излишно и е препоръчително да споделим тази информация с близки и съседи.