ДКЦ- Казанлък търси помощ за закупуване на компютърен томограф

Районна Поликлиника – Казанлък разкри дарителска сметка за набиране на средства за закупуването на скенер.

Диагностично-консултативния център продължава да се обновява, но за жалост не успява да поеме всички разходи за модернизирането на апаратурата, поради което търси странична помощ от дарители.

Припомняме, че през последната половин година в лечебното заведение беше закупена нова апаратура в някои от направленията на медицината, както и бяха обновени част от специализираните кабинети за нуждите на казанлъчани.

Всички желаещи фирми, институции и граждани могат подкрепят каузата за закупуване на новото оборудване чрез дарителската сметка изписана на екрана:

ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък ЕООД

Общинска банка АД

IBAN: BG62 SOMB 9130 1070 9743 01

BIC: SOMBBGSF