1 473 лева е средната брутна месечна заплата в област Стара Загора

1 473 лева е средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за за месец март тази година .По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта към края на март 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат близо 96 хиляди.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 385 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование” – с 21.3% и „Държавно управление” – с 15.2%. Най-голямо увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности” с 15.3% и „Административни и спомагателни дейности” – с 14.1%.Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.0%, като в обществения сектор нарастването е с 4.5%, а в частния – с 6.9%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2022 г.,
област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата.