61-ва механизирана бригада с висока оценка от военни ученията на Ново село

От 18 до 20 май 2022 г. на учебен полигон „Ново село” бяха проведени две батальонни тактически учения – „МИРЕН СТРАЖ 22” и „СЪВМЕСТНА ПОДКРЕПА”, с 3 механизиран батальон и батальона за логистично осигуряване от състава на 61 механизирана бригада.

Преминати бяха учебни въпроси от механизирания батальон, като авангард на механизираната бригада, по форсиране и осигуряване участъка на водна преграда по три способа. Същият зае и осигури плацдарм за преодоляване на преправата от главните сили на бригадата.

Логистичният батальон извърши марш, преодоля преградата по понтонен мост и се развърна в полосата на бригадата, като осигури отбраната в логистично отношение.

В батальонните тактически учения взеха участие 3 механизиран батальон, батальон за логистично осигуряване на 61 механизирана бригада и понтонно – мостова инженерна рота от 54 инженерен батальон на 55 инженерен полк.

Ръководството на ученията се осъществи от командването и щаба на бригадата. Осигуряващи, противостоящи и реално осигуряване бяха елементи и формирования от щабен батальон, 1 механизиран батальон и самоходен артилерийски дивизион на 61 механизирана бригада. В ученията се включиха над 1000 военнослужещи, 70 единици бронетанкова и 200 единици автомобилна техника.

Комисия от командването на Сухопътните войски сертифицира двата батальона  и им постави оценка „MISSION CAPABLE”, съгласно  CREVAL.