Национална информационна кампания

Агенцията по заетостта стартира национална информационна кампания на открито за български и чуждестранни граждани, в т.ч. бягащите от конфликта в Украйна, които пребивавaт в България. Кампанията под наслов „На работа в БГ” ще се проведе в рамките на три седмици и ще предостави възможност за интензивно информиране, консултиране и активиране на живеещите в България за търсене на работа и ползване на услугите на бюрата по труда.

В населените места с концентрация на украински граждани, щандовете на Агенцията по заетостта ще работят всекидневно до 3 юни включително. В рамките на информационните събития, под специално обособените шатри на кампанията, търсещите работа ще могат да получат изчерпателна информация за възможностите за заетост в България. Те ще бъдат подробно консултирани за наличните свободни работни места, както и за всички услуги, предлагани от структурите на Агенцията по заетостта – насочване към работодател или работни места, включване в обучение, психологическо подпомагане, професионално ориентиране и други.

Бюрото по труда Стара Загора предвижда в седмицата 30.05-03.06.2022г. да проведе събитие в рамките на кампанията на 02.06.2022г. в Социални жилища, ул. Мусала 2, от 10 до 14 часа.

Мобилният екип на бюрото по труда в областния град е провел седем срещи. Мобилният екип на Чирпан е провел среща с две украински гражданки в с.Оризово. 44 украински гражданки са консултирани на место в Стара Загора.

Предоставени са поредица от информационни материали на руски и украински език – за запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни социални услуги и други полезни източници на информация. Предоставен е и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа.

Подадени са заявки в бюро по труда Стара Загора – от 3 за 38 лица.