Няма обгазяване на град Стара Загора и близките населени места

Във връзка с множеството сигнали постъпващи на дежурния ,”елен телефон” на РИОСВ-Стара Загора, за сивкаво-розова мъгла и замърсяване на въздуха над града и околните села, уведомяваме жителите на област Стара Загора, че няма обгазяване в региона.

Към настоящия момент не се отчитат превишения по нито един от показателите на атмосферния въздух – серни оксиди, азотни оксиди, озон, СО и други. Не е идентифициран и източник, който да причини подобна промяна на атмосферния въздух.

Призоваваме гражданите за спокойствие, тъй като наблюдаваното метеорологично явление е комбинация от мъгла и пренос на прах от Сахара и не носи последици за тяхното здраве.