Изпитанията на газоизмервателната станция на интерконекторната връзка при Стара Загора завършиха успешно

Съоръжението е тествано, изпълнени са пневматичните изпитания за якост и плътност. На българска територия газопроводът IGB вече е свързан успешно с националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз”. 

Строителните дейности по завършване на интерконектора Гърция-България напредват активно, като оставащите елементи за изпълнение са на финалната права. Газоизмервателната станция при Стара Загора ще бъде изцяло завършена до седмица.

Линейната част на проекта е изцяло завършена. В първата половина на май е проведено и вътрешнотръбно изследване по дължината на целия газопровод посредством интелигентно инспекционно бутало, като този процес верифицира допълнително качественото изпълнение на линейното съоръжение.

Линейната част е регистрирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и предстои да й бъде издаден акт за първоначален преглед. Довършителни дейности се извършват по газоизмервателната станция при Стара Загора, която е завършена на 94%.