Приходите от винетки и тол такси с лек спад

Лек спад в приходите от електронни винетки и тол такси за първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2021 г. отчита Националното тол управление. От началото на януари до края на март на тази година от винетки и от тол такси са събрани почти 133 млн. лв. За първите три месеца на миналата година сумата е 137 млн. лв.

Постъпленията от е-винетки са 94 млн. лв., при над 101 млн. лв. за предходната година. Известно повишение на приходите има от тол таксите. За първото тримесечие са събрани 38,8 млн. лв. от превозните средства над 3,5 тона. През същия период на 2021 г. постъпленията са били близо 36 млн. лв. Най-много от приходите от тол такси – над 37 млн. лв. т.г. са от автомобилите над 12 тона. Автобусите са заплатили тол такси в размер на 332 хил. лв. Данните са от изградените 300 камери и контролни точки на тол системата по републиканската пътна мрежа. 42% от тях засичат трафика по второкласните пътища.

Анализът за структурата на изминатото разстояние сочат, че масово товарните превозни средства преминават до 3000 км в страната. Между 81% и  91% от пътните превозни средства над 12 тона с пет и повече оси от всички еко категории изминават в страната този пробег, а само между 1 и 4% преминават над 5000 км. Подобна е статистиката и за камионите над 12 тона с 4 оси, както и при автобусите. Т.е. данните показват, че не би имало ефект, ако се въведе отстъпка от 50% на тол таксата за превозвачите, изминаващи над 5000 км, каквото предложение направи транспортният бранш.

По отношение на предложението на превозвачите чуждестранните автомобили, които преминават транзитно през България, да заплащат по-високи ставки по платената пътна мрежа, експертите на Министерството на регионалното развитие бяха категорични, че в страните от ЕС не съществуват такава практика. Наличието на отделни тарифи или изисквания само за транзитно преминаващи камиони би довело и до санкции за страната ни, тъй като тол таксите не могат да дискриминират пряко или косвено, на основата на националността на превозвача или произхода на превозното средство. Искането за включване на част от третокласната пътна мрежа в обхвата на тол системата, с цел да се прокара международен транзитен коридор, пък ще изисква допълни инвестиции за купуване на инсталации и рамки за камери.

По желание на превозвачите на следващата работна среща ще бъдат представени допълнителни трафик данни и анализи. От страна на бранша ще бъдат изготвени предложения с конкретни пътни участъци от второкласната пътна мрежа, които се ползват като транспортни коридори до граничните пунктове.