Tри нови машини ще подобрят работата на ОП „КД и ПИС “

Община Казанлък вече разполага с две нови машини за трамбоване и една нова машина – за премахване на пътна  маркировка. Новите придобивки ще подобрят работата на Общинското предприятие по „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“.

Направление „Пътна инфраструктура“ обработва всеки ден различни терени в града, като работните дейности включват полагане или премахване на пътна маркировка, поставяне на пътни знаци, запълване на дупки по пътищата и почистване на шахти.

От Общинското предприятие споделят, че и през следващите седмици ще се извършват различни ремонтни дейности на територията на град Казанлък, с цел подобряване на инфраструктурата в населеното място.