Започна благоустрояване на вътрешноблоковото пространство по ул.„Иван Енчев – Видю“ в Казанлък

С откриване на строителна площадка днес започват дейностите по облагородяване на междублоковото пространство по улица „Иван Енчев – Видю“. В рамките на три месеца предстоят редица видове строителни работи: земни, пътни, асфалтови, отводнителни, тротоарни настилки, площадково осветление.

Дейностите включват изграждане на бордюри и тротоари, оформяне на улично платно, асфалтиране, изграждане на дъждооттоци, монтаж на нови, улични стълбове с бетонов фундамент и монтиране на ЛЕД осветителни тела.