Започнаха ремонтните дейности на ВиК мрежата в село Манолово

Ремонтните дейности на ВиК мрежата в село Манолово започнаха. Предстои подмяната на 300 м водопровод по ул. “Цар Симеон Велики”. В изкопните дейности бива използвана общинската техника, която преди година бе закупена по инициатива на кмета Иса Бесоолу. Визията му е Общината да извършва ремонтните си дейности по стопански начин, като максимално използва собствен ресурс.
Подмяната на стария водопровод в село Манолово е част от програмата на ВиК – Стара Загора за подобряване на ВиК инфраструктурата, която програма бе предварително обсъдена и с кмета на Павел баня.