26 украински граждани, регистрирани на трудовата борса в Стара Загора

Мобилният екип на Бюрото по Труда Стара Загора е провел 5 срещи с 153 украински граждани.

На проведените срещи украинските граждани са запознати с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Предоставени са поредица от информационни материали на руски и украински език – за запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни социални услуги и други полезни източници на информация. Предоставен е и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа.

В Бюро по труда Стара Загора към момента са регистрирани 26 бр. украински граждани.

Подадени са заявки от работодатели по Проект Солидарност са 9 за 42 свободни работни места. Запозналите работа са 7 бр.