710 лв. за бащи гледащи деца

От 1 август бащите у нас ще могат да ползват нов вид отпуск – 2 месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Той ще е платен и ще е равен на получаваното от майките през втората година на детето – 710 лв. месечно. Това решиха депутатите, като приеха промени в Кодекса на труда.

Същите права се въвеждат и за осиновителите. Според директивата държавите членки трябва да осигурят индивидуално право на отпуск за полагане на грижи за дете на всеки един от родителите с продължителност четири месеца, два месеца от които не могат да бъдат прехвърляни на другия родител. За периода на този отпуск е задължително да се определи заплащане или обезщетение по начин, улесняващ ползването му от двамата родители. Именно такъв самостоятелен отпуск с обезщетение липсваше за бащите у нас.

За да ползва новия отпуск, бащата не трябва да се е възползвал от другите възможности за бащински отпуск – те всички са свързани с правото на майката да преотстъпи част от своя отпуск на бащата. За да ползва и обезщетение за този отпуск, мъжът трябва да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск.