Инфо Зона – 28 09 2022 – Радостин Танев, обл.координатор на ГЕРБ: Хората припознават посочените от нас приоритети за областта