Съобщение за промяна датите на фактуриране

Уважаеми абонати,

Във връзка със зазимяване на водомерите по селата Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора променя датите на фактуриране от м. Ноември 2022 г. както следва:

  • Фактури издавани на 8-мо и 15-то число ще се фактурират на 8-мо число
  • Фактури издавани на 22-ро и 28-мо число ще се фактурират на 15-то число
  • Водомерите с дистанционно отчитане няма да имат промяна в датата на фактуриране

От Ръководството на Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора.