Проблем с тежките раници на учениците до 6-ти клас

Проблемът с тежките раници на учениците до 6-ти клас остава особено значим въпреки всички мерки, които Министерството на образованието и науката е предприело до този момент. По закон разрешеното тегло на раницата е тя да е не повече от 15% от теглото на детето.

Законът за училищното и предучилищното образование определя норми при издаването на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, като те трябва да се издават според определен обем на книжните тела, формата, вида хартия и графичния дизайн, така че да не тежат излишно. Други текстове предвиждат възможността да се издават и използват познавателни книжки, помагала и учебници в електронен вариант, който е идентичен на книжното тяло. В мерките си за борба с тежките раници и последващи евентуални заболявания на опорно-двигателната система на подрастващите, от МОН осигуряват ученически шкафчета за децата в училищата, като през 2019 г. всички школа са оборудвани с модели шкафчета, избрани от самите училища.

За да помогнат на децата, обаче, от министерството разпореждат и на директорите при възможност да въведат последователно провеждане на часове по един и същи предмет, да информират родителите да следят за обема на купуваните раници, тетрадки и несесери; и да следят децата да носят само необходимите за конкретния час помагала; както и да въвеждат, където е възможно, обучение по електронни учебници.

Въпреки усилията на ръководството на министерството, проблемът си остава значим и към настоящия момент. Той може да бъде решен само с въвеждането и насърчаването на дигитално учебно съдържание, внедряването на необходимата техника в класните стаи – интерактивни дъски, мултимедийни устройства, и др., и се стимулират учителите да ползват максимално въведените условия.